RAPOR BAŞLIĞI: ÜYE LISTE DETAY RAPORU
RAPOR ALINMA TARIHI: 15/09/2020 16:53
********************** **********************
RAPOR PARAMETRELERI DEĞERLER
   
aktifAdres Evet
askida Evet
meslekGrubu 618E88E11AC48A
faal Evet
prmYetkiliGoster Hayır
faks Hayır
odaBorsaNo 1104
baskaOdayaKaydiOlan Hayır
yanyanaYetkili Hayır
prmOrtakGoster Hayır
tekrarliTel Evet
vergiMatrahi Hayır
terk Hayır
cepTel Hayır
yanyanaOrtak Hayır
adresEkle Hayır
telEkle Hayır
resenMi Hayır
tasfiye Hayır
buroTel Hayır
yazismaAdresi Hayır
epostaGoster Hayır
isTel Hayır
evTel Hayır
etiket   
organUyesiOlanlar Hayır
birincilTel Hayır
webEkle Evet